Povídání o těchto stránkách...

strelice@streliceubrna.cz

Vznik těchto stránek se datuje k květnu 1998, kdy z iniciativy webmastera Tomáše Kazdy a Luďka Sklenáře, pracujícího v Zastupitelstvu obce, vznikl první návrh stránek a byl představen současnému vedení obce v čele s Ing. Václavem Dlapkou. Návrh se líbil, ale vedení naznalo, že ještě není vhodná doba a tak se rozhodlo stránky dále nepodporovat. Tato skutečnost však neodradila iniciátory projektu a stránky na vlastní pěst vystavili na Internetu na vlastní náklady. Takto stránky fungovaly až do dalších voleb, které se konaly v listopadu 1998 a návštěvnící postupně získávali přehled o čem internetové stránky jsou.

Po volbách se v představenstvu obce objevili noví lidé a ti začali mít o internetové stránky obce zájem. Dne 27.1.1999 byla zaregistrována doména www.streliceubrna.cz a stránky začaly fungovat pod oficiálním názvem a pod záštitou obce. Během roku se stránky doplnily o základní úřední informace, ale nijak výrazně nezměnily svůj vzhled či obsah. V březnu 2000 byly střelické stránky přihlášeny do soutěže Zlatý erb, kde obsadily 6. místo a současně získaly zvláštní cenu za obsah a aktuálnost. Získání takového ocenění, byť jsme nedostali žádný diplom či věcnou cenu, bylo impulsem k další tvůrčí práci.

Hlavní hybnou silou se od dubna 2000 stal Josef Machát ml., který si vzal na starosti poskytování informací z radnice a také se podílel velkou měrou na získávání dalších informací, které postupně přibývaly do jednotlivých sekcí. Spolupráce radnice zastoupená Josefem Machátem a tvůrce stránek Tomáše Kazdy byla důležitá, protože skýtala možnost poskytovat občanům aktuální informace. Takto byla vytvořena základní kostra nových internetových stránek se všemi sekcemi a rubrikami a postupně se doplňovaly, jak textové informace, tak i fotografie. Ty byly získávány ze soukromých sbírek občanů a nebo se pomocí vlastní digitální techniky pořídily přímo k určitým článkům na různých místech naší obce a širokého okolí. Autorem fotografií je Tomáš Kazda. Mnoho informací také poskytnulo střelické muzeum, jehož zakladatelem je Ing. Václav Dlapka. Ten také dodal textové i obrazové informace a pomohl tak doplnit "tmavá místa". Svým dílem přispěl také Milan Coufal, který obohatil střelické stránky o informace z minulosti. Jeho rozsáhlý archiv fotografií a také sepsaných textů byl velkým přínosem a tak i jemu patří dík za ochotu a vstřícnost. Autorem mnoha fotografií je Ing. Jiří Fukan, který se v minulosti objevoval s fotoaparátem v ruce a vytvářel tak dokumentaci obce a lidí, kteří v ní žijí. Je autorem několika textů, které doplňují či upřesňují nepřesnosti a nebo rozšiřují informační mohutnost střelických stránek. Během roku 2000 se vytvořil obrovský informační potenciál střelických stránek, ze kterého začali postupně čerpat další lidé pro své práce. Vyvrcholením snahy byla v březnu 2001 opětovná účast v soutěži Zlatý erb, kde střelické stránky obsadily 2. místo. Tvůrci stránek byli přímo na soutěži a měli možnost nahlédnout do pozadí celé soutěže a některé poznatky je utvrdili v tom, že tato soutěž není až tak objektivní, jak se zdá a usoudili, že pro další roky se nebudou této soutěže účastnit. To však nemělo vliv na další práci.

Dne 1.2.2002 byla spuštěna na stránkách služba SMS rozhlas, která přispěla k ještě rychlejšímu informování veřejnosti pomocí SMS zpráv na mobilní telefony občanů.

Na podzim roku 2002 se konaly nové volby a opět se vyměnilo složení vedení obce. Z Rady obce odešel Josef Machát, který pohotově dodával informace přímo z dění na obecním úřadu. Zvolená kulturní komise, která tuto činnost má vykonávat, se v současné době seznamuje se svojí činností. Informace uveřejňované na WWW jsou tedy získávány z jiných zdrojů.

Ke zlepšení informovanosti v rámci byla zřízena služba Akce, která přehledně zobrazuje právě konané akce (sportovní, kulturní či společenské) a umožňuje pořadatelům akcí zdarma svou akci zde prezentovat. Také vytváří seznam akcí, které se konaly.

Pro propagaci obce a jejich internetových stránek se podařilo vytvořit billboard umístěný na fotbalovém hřišti.

Dne 10.9.2003 byla oficiálně ukončena služba SMS rozhlas, protože zasílání zpráv na mobilní telefony bylo mobilními operátory značně zkomplikováno. Následně dne 14.9.2003 byla zřízena služba eRozhlas, která službu SMS rozhlas nahradila.

Dne 25.2.2004 byla zřízena sekce Inzerce určená pro soukromou inzerci.

Dne 26.5.2004 byla zavedeno on-line měření teploty, které se zaznamenává do grafu a naměřené výsledky jsou ukládány do statistik, z nichž se pak počítá průměrná denní denní teplota.

Dne 27.5.2004 byla zprovozněna kamera, která každých 30 sekund zobrazí aktuální pohled do naší obce.

Dne 21.10.2004 byl zpřístupněn on-line katalog obecní knihovny ve Střelicích, který umožňuje vyhledávání knih dle různých kritérií.

Dne 13.8.2005 byla zprovozněna on-line kamera, která nahradila stávající kameru. Dne 17.8.2005 byla zprovozněna další on-line kamera.

Střelické stránky se během pár let staly neodmyslitelnou částí obce, která slouží k maximální a aktuální informovanosti občanů a také ostatním návštěvníkům. Doufáme, že i nadále budou stránky sloužit lidem a lidé budou pyšní a právem hrdí na svoji obec.

Komise pro občanskou informovanost