Vývoj WWW stránek

strelice@streliceubrna.cz

Upozornění:
Níže uvedené nadpisy k článkům nemusí v současné době odkazovat do správné rubriky.


 • 31.8.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 70. a 71. zasedání.
 • 30.8.2001 - Život | Sport - Volejbal a Basketball.
 • 1.8.2001 - Život v obci | Zpravodaj - srpnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 31.7.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 68. a 69. zasedání.
 • 1.7.2001 - Život v obci | Zpravodaj - červencové číslo Střelického zpravodaje.
 • 30.6.2001 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí na červen.
 • 29.6.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 66. a 67. zasedání.
 • 28.6.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy ze ZO - 13. zasedání Zastupitelstva obce.
 • 27.6.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Místní knihovna.
 • 8.6.2001 - Život v obci | Sport - Konec fotbalové sezóny zakončené turnajem.
 • 4.6.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Koupaliště.
 • 1.6.2001 - Život v obci | Zpravodaj - červnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 31.5.2001 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí na červen.
 • 30.5.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 64. a 65. zasedání.
 • 29.5.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Změna ceny oběda pro důchodce.
 • 28.5.2001 - Život v obci | Kultura - Letní noc.
 • 27.5.2001 - Život v obci | Kultura - Mladé hody.
 • 26.5.2001 - Život v obci | Sport - Rozpisy zápasů.
 • 3.5.2001 - Život v obci | Sport - Rozpisy zápasů.
 • 2.5.2001 - Život v obci | Kultura - Oslava Svátku matek.
 • 1.5.2001 - Život v obci | Zpravodaj - květnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 30.4.2001 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí na květen.
 • 29.4.2001 - Infoservis OÚ | Informace - Soustavné porušování pracovní kázně.
 • 28.4.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 62. a 63. zasedání.
 • 7.4.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - René Janoštík.
 • 6.4.2001 - Turistika | Předměty - Samolepka.
 • 1.4.2001 - Život v obci | Společnost - 95. let od založení Českého svazu včelařů ve Střelicích.
 • 31.3.2001 - Život v obci | Zpravodaj - dubnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 30.3.2001 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí na duben.
 • 29.3.2001 - Obec | Spolky - Český svaz včelařů - přepracováno a doplněno.
 • 28.3.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Prověrka České inspekce ŽP.
 • 27.3.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Předání cen v soutěži Zlatý erb.
 • 26.3.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Odvody branců.
 • 25.3.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 60. a 61. zasedání.
 • 24.3.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy ze ZO - 12. zasedání Zastupitelstva obce.
 • 23.3.2001 - Infoservis OÚ | Informace - Změna výše nájemného u obecních bytů.
 • 22.3.2001 - Obecní úřad | Finance - Hospodaření za rok 2000 (rubrika finance přepracována).
 • 21.3.2001 - Obecní úřad | Finance - Inventarizace za rok 2000.
 • 20.3.2001 - Obecní úřad | Finance - Rozpočet pro rok 2001.
 • 19.3.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Zlatý erb.
 • 18.3.2001 - Obecní úřad | Vyhlášky - Vyhláška č. 01/2001 o jednacím řádu Zastupitelstva obce (jednací řád).
 • 17.3.2001 - Obec | Památky - Střelický kroj - fotografie dobového oblečení.
 • 16.3.2001 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 14.3.2001.
 • 15.3.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - Petr Skarlant - přepracováno a doplněno.
 • 14.3.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti sportu - Kuželkáři.
 • 13.3.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - Rod Kotrbů - fotografie mistrovských děl.
 • 12.3.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - přepracováno a doplněno o Rod Kotrbů.
 • 11.3.2001 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 3.3.2001.
 • 10.3.2001 - Obec | Telefony - Přepracováno a rozšířeno.
 • 5.3.2001 - 9.3.2001 - V tomto období jsou na těchto stránkách vyhlášeny Informační prázdniny. V tomto termínu nebudou přidávány nové zprávy a zaměříme se na vychytání drobných chybiček a nedodělků.
 • 4.3.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Jarní prázdniny.
 • 3.3.2001 - Obec | Stavby - Fotbalové hřiště.
 • 2.3.2001 - Infoservis OÚ | Informace - Práce přesčas.
 • 1.3.2001 - Život v obci | Zpravodaj - březnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 28.2.2001 - Infoservis OÚ | Výběrová řízení - K výběrovému řízení na nový nájemní vztah restaurace U Trnků.
 • 27.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Prohlášení ke Sčítání lidu.
 • 26.2.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 58. a 59. zasedání.
 • 25.2.2001 - Obecní úřad | Poplatky - Doplněno o Správní poplatky.
 • 24.2.2001 - Turistika | Předměty.
 • 23.2.2001 - Obec | Školy - Historie střelické školy - přepracováno.
 • 22.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Výroční zpráva.
 • 21.2.2001 - Obec | Osobnosti - Kronikáři pamětní knihy obce.
 • 20.2.2001 - Obec | Stavby - Československá církev husická.
 • 19.2.2001 - Obec | Osobnosti - Čestní občané obce - Vladimír Svitáček.
 • 18.2.2001 - Obec | Spolky - Československá církev husická.
 • 17.2.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - Petr Skarlant.
 • 16.2.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti sportu - Cyklisté a fotbalisté.
 • 15.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Jarní úklid v obci.
 • 14.2.2001 - Obec | Osobnosti - Osobnosti sportu - Gymnasté.
 • 13.2.2001 - Život v obci - Společnost - Srdečné pozvání starosty.
 • 12.2.2001 - Obec | Osobnosti - Historické postavičky - Hospodáři.
 • 11.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Zpráva obvodního oddělení Policie.
 • 10.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Zpráva o likvidaci odpadů v roce 2000.
 • 9.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Soutěž Zlatý erb 2001.
 • 8.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Zájezd na divadelní představení MY FAIR LADY Karlínského divadla v Praze.
 • 7.2.2001 - Obec | Spolky - Přepracováno a doplněno.
 • 6.2.2001 - Obec | Památky - Kroniky - Kronika souboru LŠU ve Střelicích.
 • 5.2.2001 - Obec | Osobnosti - Starostové obce.
 • 4.2.2001 - Obec | Stavby - Římskokatolická fara.
 • 3.2.2001 - Obecní úřad | Tiskopisy - Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 • 2.2.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Sčítání lidu, domů a bytů 2001.
 • 1.2.2001 - Život v obci | Zpravodaj - únorové číslo Střelického zpravodaje.
 • 31.1.2001 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí na únor.
 • 30.1.2001 - Infoservis OÚ | Zprávy z RO - 56. a 57. zasedání.
 • 29.1.2001 - Obec | Památky - Kostel Nejsvětější Trojice - doplněny fotografie.
 • 28.1.2001 - Obecní úřad | Vyhlášky - Vyhláška č. 02/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.
 • 27.1.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Občanská poradna Trialog.
 • 26.1.2001 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní muzeum.
 • 25.1.2001 - Život v obci | Kultura - Ples Základní školy a ples ÚSP.
 • 24.1.2001 - Infoservis OÚ | Výběrová řízení - Výběrové řízení na nový nájemní vztah restaurace U Trnků.
 • 23.1.2001 - Turistika | Zajímavosti - Hajanská vrchnost.
 • 22.1.2001 - Obecní úřad | Poplatky - Nově zavedená sekce.
 • 21.1.2001 - Obecní úřad | Struktura řízení - Komise Rady obce.
 • 20.1.2001 - Život v obci | Kultura - Hasičský ples, Maškarní country ostatky a Dětský maškarní karneval.
 • 19.1.2001 - Obec | Památky - Tradice, zvyky a nářečí - Co se čítávalo na přelomu 19. století.
 • 18.1.2001 - Obecní úřad | Úřední hodiny - Změna.
 • 17.1.2001 - Obec | Památky - Tradice, zvyky a nářečí - Poutě.
 • 16.1.2001 - Život v obci | Kultura - Myslivecký ples.
 • 15.1.2001 - Obec | Stavby - Pošta - doplnění a změna úředních hodin.
 • 14.1.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Plzák ve Střelicích.
 • 13.1.2001 - Obecní úřad | Struktura řízení - Rada obce - Jednací řád.
 • 12.1.2001 - Infoservis OÚ | Oznámení - Hasičský záchranný sbor Brněnského kraje.
 • 11.1.2001 - Obecní úřad | Struktura řízení - Změna struktury a její doplnění.
 • 10.1.2001 - Život v obci | Společnost - Zatmění Měsíce.
 • 9.1.2001 - Infoservis OÚ | Osobní doklady - Informace potřebné k vyřízení osobních dokladů.
 • 8.1.2001 - Infoservis OÚ | Informace - Kácení dřevin rostoucích mimo les.
 • 7.1.2001 - Obec | Památky - Písně.
 • 6.1.2001 - Obec | Památky - Tradice a zvyky a nářečí - Nářečí.
 • 5.1.2001 - Obec | Památky - Tradice a zvyky - Výlety.
 • 4.1.2001 - Obec | Památky - Tradice a zvyky - Střílení z hmoždířů.
 • 3.1.2001 - Obecní úřad | Finance - Rozpočtové provizorium na rok 2001.
 • 2.1.2001 - Obecní úřad | Provozní schéma - Čistírna odpadních vod - Informace o financování.
 • 1.1.2001 - Život v obci | Společnost - Slovo starosty k roku 2001.
 • 31.12.2000 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí.
 • 30.12.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy z RO - 54. a 55. zasedání.
 • 29.12.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy ze ZO - 11. zasedání Zastupitelstva obce.
 • 28.12.2000 - Obecní úřad | Vyhlášky - Vyhláška č. 01/2000 o provozu výherních hracích přístrojů v obci.
 • 27.12.2000 - Život v obci | Zpravodaj - lednové číslo Střelického zpravodaje.
 • 26.12.2000 - Obec | Památky - Tradice a zvyky - Boží tělo.
 • 25.12.2000 - Obec | Osobnosti - Osoby pozoruhodné - Matouš Holešovský.
 • 24.12.2000 - Život v obci | Společnost - Přání k Vánocům od pátera Jana Smutného.
 • 23.12.2000 - Obec | Osobnosti - Duchovní římskokatoličtí ve světě - doplněny fotografie.
 • 22.12.2000 - Obec | Osobnosti - Tradice a zvyky - Hrkání.
 • 21.12.2000 - Obec | Osobnosti - Osobnosti kultury - foto Vladimíra Svitáčka.
 • 20.12.2000 - Obec | Osobnosti - Živnostníci v historii.
 • 19.12.2000 - Turistika | Příroda - Významné stromy.
 • 18.12.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 17.12.2000.
 • 17.12.2000 - Turistika | Zajímavosti - Šibeničník.
 • 16.12.2000 - Život v obci | Společnost - Vánoční strom.
 • 15.12.2000 - Infoservis ÚO | Informace - Daň z příjmů nově.
 • 14.12.2000 - Infoservis ÚO | Informace - Zvýšení minimální mzdy.
 • 13.12.2000 - Infoservis ÚO | Výběrová řízení - Konkurzy Ministerstva kultury ČR na rok 2001.
 • 12.12.2000 - Infoservis ÚO | Oznámení - Nejnovější zprávy jsou označeny červeně.
 • 11.12.2000 - Obec | Památky - Kostel Nejsvětější Trojice - nový text týkající se popisu objektu.
 • 10.12.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 10.12.2000.
 • 9.12.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní muzeum - Zakládací listina.
 • 8.12.2000 - Obec | Památky - Kostel Nejsvětější Trojice - Pořad mší.
 • 7.12.2000 - Obec | Památky - Pověsti a historky - Mrtvá židovka, Hrdina Tónek, Obecní kanec, Bojácný Císař, Němčina versus čestina.
 • 6.12.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 3.12.2000.
 • 5.12.2000 - Obecní úřad | Průmyslová zóna - letecký pohled.
 • 4.12.2000 - Turistika | Zajímavosti - Převorská rezidence.
 • 3.12.2000 - Obec | Památky - Kříže a pomníky - mapa.
 • 2.12.2000 - Život v obci | Kultura - přehled na prosinec.
 • 1.12.2000 - Obecní úřad | Volby - výsledky.
 • 30.11.2000 - Infoservis ÚO | Informace - Novela zákona o dani z příjmů.
 • 29.11.2000 - Obec | Doprava - přepracováno + přidán autobusový jízdní řád.
 • 28.11.2000 - Život v obci | Zpravodaj - prosincové číslo Střelického zpravodaje.
 • 27.11.2000 - Obec | Školy - přepracováno.
 • 26.11.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce ze dne 25.11.2000.
 • 25.11.2000 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí.
 • 24.11.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy z RO - 52. a 53. zasedání.
 • 23.11.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy ze ZO - 10. zasedání Zastupitelstva obce.
 • 22.11.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Pohřebiště a márnice - fotografie hrobu neznámého vojína.
 • 21.11.2000 - Obec | Osobnosti - Rody - přepracováno.
 • 20.11.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům - fotografie z rekonstrukce.
 • 19.11.2000 - Obec | Osobnosti - Duchovní římskokatoličtí ve světě - Páter Vít Dlapka a páter Václav Dlapka.
 • 18.11.2000 - Obec | Osobnosti - Hajný.
 • 17.11.2000 - Obec | Památky - doplněny historické fotografie.
 • 16.11.2000 - Turistika | Zajímavosti - Pomníček myslivce Roberta Bartla.
 • 15.11.2000 - Infoservis ÚO | Civilní obrana.
 • 14.11.2000 - Obec | Památky - Kroniky.
 • 13.11.2000 - Obecní úřad | Průmyslová zóna.
 • 12.11.2000 - Obec | Památky - Kříže a pomníky.
 • 11.11.2000 - Turistika | Zajímavosti - přepracováno.
 • 10.11.2000 - Turistika | Služby - Hospody, restaurace a vinárna.
 • 9.11.2000 - Turistika | Zajímavosti - U letadla.
 • 8.11.2000 - Turistika | Zajímavosti - Poutní místo Peregrínek.
 • 7.11.2000 - Turistika | Zajímavosti - Husův kámen.
 • 6.11.2000 - Obec | Památky - přepracováno.
 • 5.11.2000 - Obec | Stavby - Pošta.
 • 4.11.2000 - Na úvodní stránce bylo zřízeno vyhledávání stránek podle zadaného textu.
 • 3.11.2000 - Obec | Osobnosti - přepracováno.
 • 2.11.2000 - Obec | Památky - Rčení.
 • 1.11.2000 - Infoservis ÚO | Informace - Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • 31.10.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy z RO - 50. a 51. zasedání.
 • 30.10.2000 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí.
 • 29.10.2000 - Život v obci | Zpravodaj - listopadové číslo Střelického zpravodaje.
 • 28.10.2000 - Obec | Osobnosti - Sklenáři a dráteníci…, rody, Rudolf Smutný, Kalič, faráři v římskokatolickém kostele.
 • 27.10.2000 - Obec | Tradice - Hraniční kameny obce, Odvody…, Draní peří, Do kóta, Pověst O Zabitém žlebu.
 • 24.10.2000 - Obec | Stavby - Československá církev husitská, Myslivna, Výrovka, ZD, Zverimex, Palírna, Kasárna.
 • 23.10.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Vodojem.
 • 22.10.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Obecní dům.
 • 21.10.2000 - Obec | Stavby - Fara, Pošta, Čepro, Fotbalové hřiště, Nádraží Střelice a Střelice - dolní.
 • 20.10.2000 - Obec | Spolky - TJ Sokol - Sportovní rozvrh 2000 - 2001.
 • 19.10.2000 - Obec | Stavby - Sokolovna, Klášter, ÚSP.
 • 18.10.2000 - Obec | Osobnosti - Vladimír Svitáček.
 • 16.10.2000 - Obec | Stavby - Čerpací stanice pohonných hmot.
 • 15.10.2000 - Obecní úřad | Provozní schéma - Základní umělecká škola.
 • 14.10.2000 - Obec | Spolky - Country skupina ŠOK.
 • 13.10.2000 - Obecní úřad | Struktura řízení - Obecní úřad.
 • 12.10.2000 - Obecní úřad | Struktura řízení - Místostarosta.
 • 11.10.2000 - Obecní úřad | Struktura řízení - Starosta.
 • 10.10.2000 - Obecní úřad | Struktura řízení - Rada obce.
 • 9.10.2000 - Obecní úřad | Struktura řízení - Zastupitelstvo obce.
 • 8.10.2000 - Turistika | Zajímavosti - Vodní díla na Obravě.
 • 7.10.2000 - Turistika | Zajímavosti - Ostopovický mlýn jak ho neznáme.
 • 6.10.2000 - Život v obci | Sport - Košíková.
 • 5.10.2000 - Život v obci | Společnost - Narození, jubilea a úmrtí.
 • 4.10.2000 - Turistika | Příroda - Klenoty mezi květinami.
 • 3.10.2000 - Obecní úřad | Volby - Sbírka zákonů č. 267/2000.
 • 2.10.2000 - Život v obci | Zpravodaj - říjnové číslo Střelického zpravodaje.
 • 1.10.2000 - Obecní úřad | Volby - Volby do krajských zastupitelstev.
 • 30.9.2000 - Infoservis ÚO | Informace - Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • 29.9.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy z RO - 48. a 49. zasedání.
 • 28.9.2000 - Infoservis ÚO | Zprávy ze ZO - 9. zasedání Zastupitelstva obce.
 • 23.9.2000 - Obec | Osobnosti - Fotografie pátera Jana Smutného.
 • 22.9.2000 - Infoservis ÚO | Finance - Dne 21.9.2000 byla schválena nová varianta obecního rozpočtu.
 • 21.9.2000 - Infoservis ÚO | Oznámení - Český statistický úřad hledá pracovníky do funkce sčítací komisař.
 • 20.9.2000 - Obec | Spolky - Seznam písní a žalmů skupiny Lazaři.
 • 19.9.2000 - Infoservis ÚO | Oznámení - Obec Střelice vypisuje výběrové řízení na místo ekonoma Úřadu obce.
 • 17.9.2000 - Život v obci | Společnost - Fotky historického vlaku.
 • 16.9.2000 - Obec | Tradice a zvyky - Střelický kroj, vaření povidlí a pečení chleba.
 • 15.9.2000 - Obec | Osobnosti - Popis osobností ponocného, hlídače a bubeníka.
 • 13.9.2000 - Obec | Doprava - Odkaz na papírový model střelického nádraží.
 • 13.9.2000 - Obecní úřad| Tiskopisy - Možnost stažení tiskopisů.
 • 12.9.2000 - Život v obci | Společnost - Jízda historického vlaku Střelice - Znojmo.