Aktuality zveřejněné v roce 2002

strelice@streliceubrna.cz

Upozornění:
Níže uvedené odkazy nemusí již v současné době odkazovat do správné rubriky.


24.12.2002

Vychází lednové číslo Střelického zpravodaje.

21.12.2002

Zveřejněny nové obecně závazné vyhlášky č. 01/2002 - 06/2002.

12.12.2002

Úprava emailových adres obce Střelice. Více v kontaktech.

5.12.2002

Mistr světa v nohejbalu Petr Bubniak je ze Střelic.

2.12.2002

Fotografie z koncertu Rock & Pop konaného v sále Sokolovny dne 1.12.2002.

1.12.2002

Fotografie z oslavy 50. výročí Základní školy ve Střelicích konané dne 31.11.2002.

31.11.2002

Vychází prosincové číslo Střelického zpravodaje.

26.11.2002

Aktuální výsledky basketbalu.

25.11.2002

Přidána nová sekce Šachy.

24.11.2002

Fotografie z Babských hodů.

20.11.2002

Zastupitelsto obce zvolilo starostu, místostarostu a členy Obecní rady.

7.11.2002

Doplněny informace a fotografie o mostu u dolní železniční zástávky směrem na Troubsko.

5.11.2002

Opraveny výsledky voleb, kde bylo chybně uvedeno procentuální zastoupení odevzdaných platných hlasů u jednotlivých stran.

3.11.2002

Vychází listopadové číslo Střelického zpravodaje.

2.11.2002

Výsledky voleb do Zastupitelsta obce.

27.10.2002

Doplněny fotografie z výstavby kostela, výstavby mostu u hřbitova, sportovní fotografie, rozvrh cvičení Sokola, přidána sekce Slávka Janouška.

25.10.2002

Sdružení nezávislých Střelice nabízí možnost stažení Nezávislých novin, které byly rozeneseny po obci v minulých dnech i těm co v obci už nebydlí.

23.10.2002

Výsledky a rozlosování basketbalu.

21.10.2002

Včera se konaly Staré hody a fotografie z nich najdete zde.

18.10.2002

Nové osobnosti v rubrice Řádové sestry.

16.10.2002

Doplnění údajů a fotografií v rubrice Duchovní ve světě.

14.10.2002

Ještě jedna vzpomínka a ohlédnutí za Vladimírem Svitáčkem je zde.

10.10.2002

Přečtěte si i vy řeč Vladimír Svitáček se vrací domů, kterou přednesl Zdeněk Svěrák na střelickém hřbitově.

8.10.2002

V Rovnosti vyšel článek o posledním rozloučením se Svitáčkem. Více zde.

3.10.2002

Dne 2.9.2002 se konalo poslední rozloučení s čestným občanem Střelic Vladimírem Svitáčkem na místním hřbitově za přítomnosti p. Svěráka. Fotografie naleznete zde.

1.10.2002

Prezentace všech volebních stran kandidujících do Zastupitelstva obce je ke shlédnutí zde.

28.9.2002

Vychází říjnové číslo Střelického zpravodaje.

1.9.2002

Vychází zářiové číslo Střelického zpravodaje.

27.8.2002

V pátek dne 23.8.2002 zemřel český režisér Vladimír Svitáček, rodák ze Střelic, který se letos dožil 81 let. Pohřeb se koná ve čtvrtek 29.8.2002 z Praze. Ostatky budou uloženy ve Střelicích. Článek co vyšel v MS Dnes najdete zde. Více o jeho životě najdete zde.

7.8.2002

Přehled místních a pomístních názvů.

1.8.2002

Vychází srpnové číslo Střelického zpravodaje.

1.7.2002

Vychází červencové číslo Střelického zpravodaje.

27.6.2002

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce.

25.6.2002

Zápis z 91., 92. a 93. zasedání Rady obce.

21.6.2002

Vyhláška č. 01/2002 - O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.

19.6.2002

Rozpočtové opatření k rozpočtu obce pro rok 2002 ze 6.6.2002.

17.6.2002

Přinášíme místní výsledky voleb do Parlamentu ČR, které se konaly 14. - 15.6.2002.

15.6.2002

Začala letní sezóna otevřením plaveckého bazénu ve sportovním areálu Sluníčko.

31.5.2002

Vychází červnové číslo Střelického zpravodaje.

29.5.2002

V Turistických Zajímavostech najdete Vodní zdroje a hranice katastru obce.

27.5.2002

Včera se konaly v naší obci hody a tak si přečtěte něco o kroji.

17.5.2002

V sekci Fotbal - Fotogalerie najdete fotky z oslavy 70. let výročí trvání oddílu.

14.5.2002

Dvacet let zdravotního střediska ve Střelicích. V letošním roce jsme zaznamenali 20. výročí uvedení zdravotního střediska ve Střelicích na ulici Školní do provozu. Slavnostní otevření bylo uskutečněno 31. ledna 1982. Stavba byla zahájena 6.4.1978 a byla prováděna v akci Z, tj. dobrovolnou činností střelických občanů bez nároku na honorář. Projekt stavby vyhotovil pan František Holešovský, prvním vedoucím stavby byl pan Karel Kafoněk, po jeho onemocnění převzal vedení stavby pan Alois Januš. Původním záměrem bylo realizovat stavbu jako dvoupodlažní, zásluhou několika aktivních členů stavební komise bylo v průběhu stavby rozhodnuto přistavět ještě třetí podlaží. Čas ukázal, jak moudré rozhodnutí učinili.

7.5.2002

Služba SMS rozhlas byla optimalizována pro odběratele zpráv po emailu. Zprávy se posílají v češtině (s diakritikou) a nerozdělují, tak jako SMS.

1.5.2002

Mája ročníku 1984.

27.4.2002

V sekci Basketbal - Výsledky a tabulky najdete kompletní statistiku oddílu basketbalu od roku 1960.

26.4.2002

Vychází květnové číslo Střelického zpravodaje.

24.4.2002

Konalo se 88. zasedání Rady obce.

18.4.2002

Konalo se 87. zasedání Rady obce.

16.4.2002

V rubrikách Historie, Doprava, Památky, Školy, Stavby, Dům služeb a Mosty na trati byly přidány zajimavé fotky z historie, které poskytnul Ing. Jiří Fukan.

15.4.2002

Byla opět do plného provozu uvedena výstavní a obřadní síň.

14.4.2002

V neděli 14.4.2002 pořádal Sokol Střelice slavnostní akademii ke 140. výročí založení.

11.4.2002

Přidány další články do rubriky Napsali o nás. Doplněna pohlednice, která vyška v roce 1991 a také fotografie faráře Rudolfa Zbirovského.

10.4.2002

V sekci Sport do rubrik Fotbal, Basketbal, Volejbal, ZRTV a Požární sport byly přidány zajimavé fotky z historie, které poskytnul Ing. Jiří Fukan.

6.4.2002

Konalo se 86. zasedání Rady obce.

5.4.2002

V sobotu 6.4.2002 se i střelický skauting připojí k akci DEN ČESKÉHO SKAUTINGU. Připomene si tím devadesátileté výročí vzniku. Program: Den otevřených dveří v době od 13:00 do 16:00 v klubovně ve dvoře římskokatolické fary ve Střelicích. Svatojiřské závody budou probíhat pro členy a zakončeny posezením u paďourského ohníčku ve farní zahradě od cca 17:00 s opékáním buřtů. Společenský večer v sále Radnice od 19:00 hodin pouze pro současné a bývalé členy Junáka od roku 1990 s programem: Nástup historických družin, divadlo O perníkové chaloupce, hry, zpívání, country bál.

29.3.2002

Vychází dubnové číslo Střelického zpravodaje.

27.3.2002

Přidána nová sekce Film v sekci Kultura.

25.3.2002

Kámen Heřmana Kotrby.

22.3.2002

Představujeme několik variantních řešení na výstavbu bytového domu, sportovní haly a domu s pečovatelskou službou.

20.3.2002

Konalo se 16. zasedání Zastupitelstva obce.

18.3.2002

Přidána další sportovní sekce - Šipky.

14.3.2002

Přidána další sportovní sekce - Pivní soutěže.

13.3.2002

Zlatý erb. Podrobné výsledky nominačního kola najdete na stránce http://zlatyerb.obce.cz. Naše obec letos nepostoupila do nominačního kola mezi 11 soutěžících a tak v soutěži končí.

11.3.2002

Konalo se 85. zasedání Rady obce.

8.3.2002

Rozšířena sekce Fotbal o Aktuality a sekci Hráči a osobnosti. Doplněna sekce Základní údaje.

6.3.2002

Rethmann - Jeřela, jež je v naší obci firma pověřená sběrem a likvidací komunálních odpadů, potvrzuje termíny svozových dní pro rok 2002 a to vždy v úterý a čtvrtek, lichý týden. Seznam sběrných míst separovaného odpadu v obci najdete zde.

4.3.2002

Aktualizovány a doplněny informace o fotbalu a basketbalu.

1.3.2002

Ústav archeologické památkové péče v Brně nám poskytnul studii o výskytu tzv. lochů v naší obci.

28.2.2002

Vychází březnové číslo Střelického zpravodaje.

27.2.2002

Přečtěte si oznámení o kulturních akcích.

26.2.2002

Konalo se 84. zasedání Rady obce.

25.2.2002

Duben - měsíc čistoty v obci. Jaro je za dveřmi a stejně tak jako v minulých letech se v měsíci dubnu připravují "úklidové dny". Tentokráte budou směrovány svozové dny na pátky a to z důvodů nového nařízení, kterým se zakazuje ve dny pracovního klidu převážet odpad. Jak bude tentokráte vypadat struktura úklidu? Pátek 5.4. - svoz nebezpečného odpadu, pátek 12.4. - svoz objemného odpadu, pátek 19.4. - úklid komunikací, pátek 26.4. - sběr železného šrotu. Podrobnosti budou upřesněny v dubnovém čísle zpravodaje.

24.2.2002

Byla rozdělena sekce sport na jednotlivá odvětví. Rychlé nalistování stránek o sportu v naší obci provedete zadáním adresy: http://www.streliceubrna.cz/sport.

22.2.2002

Informace o likvidaci odpadů za rok 2001 z obce Střelice. Podle přehledu dodavatele služby svozu třídění a ukládání odpadu firmy Rethmann Jeřala bylo v roce 2001 svezeno a uloženo 480,291 tun odpadů. Směsný komunální odpad tvořil největší část a to 426,14 tun. Dále se podařilo do našich kontejnerů vytřídit 46,54 tun plastů, skla a papíru. Z ostatních odpadů se z naší obce vyvezlo 2,5 tun pneumatik a 5,1 tun ostatního nebezpečného materiálu jako jsou akumulátory, zářivky, oleje, barvy a další.

20.2.2002

Nové příspěvky na neinvestiční provoz ZŠ. Rada obce rozhodla na základě kalkulace neinvestičních nákladů na žáka v roce 2001 stanovit příspěvek na jednoho žáka ve výši 1850,- Kč za školní rok. Tyto náklady hradí obce, jejichž děti navštěvují budovu ZŠ Střelice, kterou spravuje obec Střelice.

18.2.2002

Konalo se 83. zasedání Rady obce.

17.2.2002

Nový autobusový jízdní řád na rok 2002.

16.2.2002

Zveřejněny poplatky za pronájem sálu Radnice a za využívání Internetu pro veřejnost v obecní knihovně.

15.2.2002

Výroční zpráva Obecního úřadu Střelice.

14.2.2002

Uveřejňujeme seznam důležitých telefonních čísel specializovaný na naši obec.

13.2.2002

Změna sazby u přímotopného elektrického vytápění.

11.2.2002

Referát dopravy OkÚ Brno-venkov sděluje, že veškeré agendy zajišťuje na novém pracovišti Gorkého 10. Úřední hodiny: Po a St 8 - 17 hodin, Pá 8 - 12 hodin (pouze evidence vozidel). Kontakt: Ústředna - +420 542161111, +420 532131111, Fax - silniční doprava + hospodářství - +420 542164733, Fax - registrace vozidel, dovozy, STK - +420 549250755, Fax - registrace řidičů, zkoušející komisař, přestupky - +420 549258595.

8.2.2002

Zpráva o bezpečnostní situaci Policie ČR obvodního oddělení Rosice za rok 2001.

6.2.2002

Dne 17.2.1921 se narodil ve Střelicích u Brna český režisér Vladimír Svitáček. Dovolujeme si touto cestou čestnému občanovi naší obce popřát pevné zdraví na zaslouženém odpočinku.

5.2.2002

Přidán další živnostník - Zdeněk Stehno - Vodoinstalační práce.

2.2.2002

Představujeme novou službu tzv. SMS rozhlas, který vám přináší nejrychlejší a nejčerstvější úřední informace přímo z Obecního úřadu.

1.2.2002

Vychází únorové číslo Střelického zpravodaje.

30.1.2002

Konalo se 82. zasedání Rady obce.

28.1.2002

Doplněn přehled dalších poplatků za služby.

25.1.2002

Bylo zřízeno interaktivní rozhraní pro vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona 106 sb.

23.1.2002

Jihomoravská plynárenská a. s. vydala nový ceník na základě cenového rozhodnutí a stanovila nové tarify. Lze je nalézt na www.jmpas.cz.

21.1.2002

Konalo se 81. zasedání Rady obce.

18.1.2002

Výsledky sbírky. Sdružení dobrovolných hasičů ve Střelicích pořádalo sbírku na Pomoc pozůstalým rodinám dvou hasičů Davida Kožušského a Jaroslava Garguly, kteří zemřeli při výkonu svých povinností v úterý dne 8.1.2002 v Brně. Vybraná částka ve výši 14.760,- Kč spolu s příspěvkem SDH Střelice ve výši 2.000,- Kč byla předána zástupcem SDH Střelice základní organizaci Odborového svazu hasičů, kde zesnulí pracovali a jejichž prostřednictvím bude předána pozůstalým. Za pozůstalé všem dárcům děkuje SDH Střelice.

18.1.2002

Od 1. února Český Telecom rozšiřuje počet cenových programů. Mění se měsíční paušál a zavádí se hovorový kredit. Další informace je možno naleznout na zde.

16.1.2002

Od 1.1.2002 jsou v platnosti nové tarify elektrické energie JME a. s. Další informace je možno najít na zde.

14.1.2002

Od 1.1.2002 jsou v platnosti nové tarify České pošty. Další informace je možno najít na zde.

12.1.2002

Sdružení dobrovolných hasičů ve Střelicích pořádá sbírku na Pomoc pozůstalým rodinám dvou hasičů, kteří zemřeli při výkonu svých povinností v úterý dne 8.1.2002 v Brně. Vaše příspěvky můžete zanechat v domě p. Jaroslava Štveráčka na ulici Pod Kovárnou č. p. 109, kde je umístěna zapečetěná schránka, a to od soboty 12.1.2002 do pondělí 14.1.2002 mezi 8 - 18 hodinou. O výsledcích sbírky budeme informovat ve Střelickém zpravodaji a na těchto stránkách. Předem děkujeme.

11.1.2002

Razantní úpravy též doznalo výše cestovného na ČD. Nové tarify a slevy lze nalézt zde.

9.1.2002

Cena vodného a stočného v roce 2002. Valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na svém zasedání dne 27.11.2001 schválila na základě návrhu Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Brno-venkov cenu stočného platnou od 1.1.2002 pro obyvatelstvo a ostatní odběratele ve výši: vodné 19,60 Kč na 1.000 litrů vody a stočné ve výši 20,40 Kč odvedené odpadní vody. Ceny jsou stanoveny bez DPH. Dále upozorňuje občany, že při změně ceny nebude prováděn fyzický odpočet vodoměru. Ke dni změny bude počítačem proveden technický propočet spotřeby na základě vypočtené průměrné denní spotřeby. U odběratelů, kteří již platí zálohy, budou tyto rovněž přepočteny s vazbou na upravenou cenu.

7.1.2002

Kontantní adresy na jednotlivé složky státní správy najdete v nové sekci WWW odkazy.

4.1.2002

Upozorňujeme občany a majitele staveb určených k rekreaci, že během měsíce ledna je potřeba předat na Radnici vyplněný registrační list plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zavedeného obcí. Pracovníci obecního úřadu jsou připraveni Vám být plně k dispozici při eventuálních nejasnostech s vyplněním tohoto nově zavedeného tiskopisu.

2.1.2002

Tříkrálová sbírka. Katolická charita oznamuje, že stejně tak jako v loňském roce navštíví počátkem roku některé naše domovy a instituce Tři králové a budou koledovat prostředky pro rodiny a osoby v nouzi. Za vaše dary Vám předem děkuje mons. Vojtěch Cikrle, brněnský biskup.

1.1.2002

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám jménem svým a jménem celé obce Střelice na prahu nového roku 2002 popřál hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů ve Vašem osobním životě. Doufám, že i letos najdeme vždy soulad a společnou řeč v řešení úskalí životaběhu v obci, jež je naší domovinou. Stojí před námi nemalá odříkání a úskalí spojená se zahájením stavby kanalizace a ČOV, ale věřím a doufám, že se nám je podaří překonat ve vzájemné úctě a pochopení. Ing. Antonín Kazda, t. č. starosta

1.1.2002

Vychází lednové číslo Střelického zpravodaje.