Propagace internetových stránek obce na fotbalovém hřišti

strelice@streliceubrna.cz

Na fotbalovém hřišti byl dne 1.6.2003 vyvěšen billboard propagující internetové stránky obce Střelice a zvláště pak sportovní činnost. Projekt byl zaměřen na propagaci obce Střelice s cílem oslovit maximální počet lidí, a proto je billboard orientován směrem k železniční trati. Billboard vznikl ve spolupráci s obcí, která investovala finanční hotovost 2090,- Kč určenou na nákup materiálu. Billboard o rozměru 18 x 1,5 metrů je vytvořen z tmavě zelené síťoviny, která je na krajích zpevněna lemovkou. V té jsou ocelová oka sloužící k upevnění. Vytvoření šablony pro potisk, vlastní nanášení barvy a upevnění na ocelovou konstrukci v areálu fotbalového hřiště je dílem Josefa Macháta a Tomáše Kazdy, kteří jsou autory projektu. Krejčovské práce provedla firma Bartschová Helena - Zakázkové krejčovství. Tyto práce byly provedeny zdarma. A jak se celý projekt povedl, posuďte sami.


Billboard na fotbalovém hřišti