Informační směrový systém v obci Střelice

strelice@streliceubrna.cz

V předchozích číslech Zpravodaje jsme Vás informovali o přípravách na vybudování informačního směrového systému v obci Střelice. V současné době je již zpracován digitální plán obce vč. směrovek jednotlivých ulic a místních cílů a v horizontu 1 měsíce bude tento projekt uzavřen a předán k připomínkování na Dopravní inspektorát.

Součástí informačního směrového systému by měly být i směrové cedule na místní podnikatele. Prosím, máte-li zájem umístit na území obce Střelice směrové tabule s naváděním k Vaší provozovně, vytiskněte si přiložený soubor a vyznačte do něj místa, kde byste chtěli Vaši směrovku (nebo směrovky) umístit. Posléze tento výtisk zašlete naskenovaný na email zpravodaj@streliceubrna.cz nebo odevzdejte na OÚ u p. Liškové na pokladně - nezapomeňte prosím uvést kontakt na Vás a text, který byste na ceduli chtěli mít. Následně Vás budeme kontaktovat s finálním návrhem.

Dovolujeme si však důrazně upozornit podnikatele, že ostatní reklamní cedule a směrovky, které jsou v obci umístěny (např. na sloupech veřejného osvětlení a jinde na obecním majetku), jsou zde umístěny nelegálně a obec je bude muset ve chvíli realizace informačního směrového systému odstranit.

Nové směrové (reklamní) cedule musí splňovat podmínky zákonů ČR a musí být v jednotném stylu. Obec na své náklady financuje zpracování projektu na směrový informační systém, výrobu reklamních cedulí si bude hratit každý podnikatel zvlášť. Náklady na výrobu jedné reklamní cedule se pohybují kolem 1 tis. Kč.

Za komisi pro občanskou informovanost David Otoupalík