Poplatky v roce 2009

strelice@streliceubrna.cz

Obecní úřad oznamuje, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009 je stejný jako v loňském roce ve výši 430,- Kč za osobu za rok a je splatný do 31. května letošního roku 2009 
a majitelům psů oznamuje, že stanovený poplatek za psa za rok 2009 je splatný do 31. března letošního roku 2009. 
Poplatky můžete zaplatit na pokladně OÚ v úřední hodiny pondělí, středu a pátek. 
Na požádání zašleme složenku nebo sdělíme bankovní spojení k zaplacení z účtu.