Vyjádření starosty obce k zimní údržbě

strelice@streliceubrna.cz

Vážení spoluobčané, 

Dnes 17.1.2009 dopoledne jsem projel automobilem celou naši obec. Všechny místní komunikace v obci jsou sjízdné, na některých (Vršovická, Trpín, Jar. Svobody, V Cihelně, Smetanova, Jiráskova a Vanecká) je vhodné mít u automobilu zimní obutí. Toto vybavení je ovšem určitě v zájmu všech dobrých řidičů po celou zimu, aby jezdili co nejbezpečněji a neohrožovali sebe ani ostatní. 

Rada obce vývoj situace v zimní údržbě komunikací samozřejmě pozorně sleduje. Bezprostředně má technickou stránku na starosti pan místostarosta Ing. Jiří Chloupek, rozhodování o posypu či shrabování sněhu konzultuje se mnou. Držíme zásadu, že do výšky 5 cm napadaného sněhu jej neshrabujeme, jen dle potřeby provádíme posyp.

Obec má práce pro zimní údržbu na místních komunikacích nasmlouvanou se subjektem, který vlastní odpovídající vybavení s technickým osvědčením (traktor, radlici, sypač,…). Písek je zajištěn jednak suchý ve Střelicích nebo v nutných případech je sjednaná dohoda se Správou a údržbou silnic v Moravanech o možnosti nabrání potřebného množství písku v kterékoliv době. Údržba chodníků v kritických oblastech je rovněž zajištěna.

Poslední sněžení přineslo vrstvu do cca 5 cm zmrzlého prašanu. Proto jsme neshrnovali. Při posypu se sypač porouchal, proto bylo nutno provést posyp provizorním způsobem. Inicioval jsem opatření, aby byl sypač co nejdříve opraven.

V naléhavých případech volejte tato tel. čísla: 547 239 411 (místostarosta), 547 239 430 (obecní úřad) nebo 547 239 413 (starosta). 

Luděk Sklenář, starosta