Tříkrálová sbírka 2009

strelice@streliceubrna.cz

O víkendu se v se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Malí koledníci, vedení dospělými pověřenými vedoucími ve skupinkách, obětavě obcházeli naše občany. Vybralo se cca 107 tis. Kč. Oproti loňsku se vybralo cca o 5.000,- Kč více. Podrobnější informace uvedeme v únorovém zpravodaji. Všem, kteří do sbírky přispěli, velmi děkujeme. Je dobré, že se v našich lidech projevuje sílící pocit spolucítění s těmi, kteří potřebují pomoc od svých bližních ve stavu nouze. Ještě jednou Vám všem děkují za Českou charitu Sbor koledníků ve Střelicích a Obec Střelice.