Poplatky za služby

strelice@streliceubrna.cz

Poplatky za informace
Vydání písemného stanoviska k žádosti o poskytnutí informací za každou započatou hodinu úkonu100,- Kč
+ za zhotovení kopie A4 jednostranně1,40 Kč
+ za zhotovení kopie A4 oboustranně2,00 Kč
+ za zhotovení kopie A3 jednostranně2,80 Kč
+ za zhotovení kopie A3 oboustranně4,00 Kč
+ prokazatelné náklady spojené s poskytnutím informace (diskety, náklady na telefon a případně provoz sítě Internet)
Informace se poskytují v souladu se zákonem 106/1999 a to na základě žádosti fyzické i právnické osoby podané ústně nebo písemně. Informace, které lze podat žadateli ihned ústně, poskytují příslušní pracovníci jednotlivých referátů OÚ, starosta a jeho zástupce. Poskytování informací je úplatné. Může být podmíněné zaplacením zálohy rovnající se stanovené předběžné výši úhrady za poskytnutí informace dle zákona.

Poplatky informačního centra - knihovna
Více informací najdete v rubrice Knihovna

Poplatek za hlášení v místním rozhlasu
Pro občany s trvalým pobytem v obci Střelice10,- Kč/1 hlášení
Jiné osoby, firmy a osoby s oprávněním k podnikání20,- Kč/1 hlášení
Společenské organizace s působností v obci Střelice propagující jejich sportovní a společenské aktivity jsou od úhrad osvobozeni.

Poplatek za prodej Střelického zpravodaje
Měsíčník Střelický zpravodaj3,- Kč/ks

Poplatek za užívání hrobového či urnového místa
Za užívání jednohrobu80,- Kč/5 let
Za užívání dvojhrobu180,- Kč/5 let
Za užívání urnového hrobu80,- Kč/5 let
Navýšení za užívání dvojhrobu s již vybudovanou obrubou v nové části hřbitova (platí se ročně pouze po dobu prvních pěti let)1800,- Kč/rok

Poplatek za pronájem sálu Radnice
V letním období50,- Kč/hodinu
V zimním období100,- Kč/hodinu
Rada obce Střelice stanovila podmínky, za kterých bude k dispozici místním společenským organizacím a zájmovým sdružením pronajímán sál Radnice. Zásadní podmínkou je nekomerčnost využití a zákaz kouření.